شیراز - خبرگزاری قلیچ: زلزله ای به نسبت قوی شیراز را لرزاند.
به گزارش خبرنگارقلیچ در شیراز، این زلزله دقایقی پیش (دوشنبه) نقاط مختلف شهر شیراز از جمله مرکز شهر و تا شهر جدید صدرا را لرزاند.
شدت این زمین لرزه به حدی بود که منازل مسکونی و تجاری آشکارا می لرزید و مردم را نیز وحشت زده کرده بود.
این زلزله به بیش از 10 ثانیه طول کشید. هنوز از خرابیهای احتمالی این زمین لرزه اطلاعی در دست نیست.
گزارش تکمیلی متعاقبا منتشر می شود.